Slide background
Slide background
Slide background

Starterių, generatorių remontas

Generatorių remontas

Automobilio generatorius yra vienas iš svarbiausių mazgų. Nediskutuosiu, kuris kitas mazgas transporto priemonėje yra svarbesnis. Be generatoriaus pagalbos nei vienas akumuliatorius ilgai neištvers.

Daug kalbame apie atliekamo remonto greitį. Ar gali greitas remontas būti kokybiškas?

Čia viskas priklauso nuo remontuojamo mazgo senumo. Kuo automobilio, kurio mazgą remontuojame, rida yra didesnė, tuo ir remonto laikas ilgesnis. Čia dėsnis labai paprastas – reikia išvalyti aliuminio korpuso detales iki blizgėjimo, kitaip negalima laikyti remonto kokybišku. Tai atliekame smėliavimo aparatu, kad net smulkiausiuose plyšeliuose neliktų aliuminio oksido žymių ar nešvarumų. Norint tai atlikti visą remontuojamą mazgą reikia pilnai išardyti. Specialistai žino, kad net paprasti guoliai ne visada  greitai nusiima net ir su specialiais nuėmėjais.

 

 

Remontuojančių meistrų yra daug, bet dauguma  jų patvirtinti, kad suremontuotas mazgas veikia pagal gamintojo reikalaujamus parametrus,  gali tik žodžiais. Iškilus konfliktui žodžių “niekur neprikabinsi”.

Mūsų meistrų suremontuotas mazgas pilnai patikrinamas kompiuteriniu stendu. Po patikrinimo procedūros atspausdinama tikrinamo mazgo ataskaita, kurioje matyti visas jo veikimo procesas. Nebelieka jokių neaiškumų apie detales ar remontavusio meistro atlikto darbo kokybę.  Reikalaukite, kad suremontuotas generatorius turėtų atlikto remonto patikrinimo ataskaitą. Būsite garantuotas, kad sumokėjote už remontą, o ne tik už gražius žodžius. Mes atliekame ir kitų firmų remontuotų generatoriaus mazgų kompiuterinį patikrinimą su jo darbo ataskaitos išdavimu. Tikrinamo mazgo ataskaita paveikslėlyje:

 

Remonto kokybė susideda iš dviejų dalių: panaudojamų detalių tai yra tos detalės gamintojo kokybė ir atlikto darbo kokybė. Kaip žinome detalių gamintojų rinkoje gausybė ir kainos jų skiriasi, tai nereikia manyti, kad ir jų kokybė yra vienoda. Jeigu meistras teigia, kad generatorius suremontuotas kokybiškai. Kyla klausimas, kuo remiantis taip teigiama? Ar suremontuotas mazgas buvo patikrintas? Ar meistras  turi patikrinimui reikalingą įrangą? Detalės sudėtos naujos, argi gali kas būti blogai? Pasirodo gali. Juk patikrinti reikia ir sudėtas naujas detales ir savo darbą. O kokiu prietaisu patikrinti pvz. 250A generatoriaus darbą? Geriausiu atveju turės kokią 50A reguliuojamą apkrovą ar kokią kitą savadarbę. Tačiau dauguma atvejų tikrinama tik lempute, kuri pradėjus krauti užgęsta. Tai lyg ir veikia, lyg ir suremontuota. O kas gali būti apkrovus šį mazgą 250A ar kita gamintojo deklaruojama darbine srove? Pigesnių gamintojų diodų tiltas gali šių srovių neatlaikyti   arba dėl senumo statoriaus šerdis su apvijomis nebesugebės atiduoti gamintojo deklaruojamos srovės. O kas bus jei temperatūra pakils iki gamintojo deklaruojamos normos? Todėl negalima teigti, kad suremontuotas mazgas yra teisingai patikrintas. Kilus ginčui dėl nekokybiškai atlikto remonto, klientui aiškinamas fizikos dėsnių poveikis detalėms arba, kad čia visai kitas gedimas. O kiek dar visokių atvejų, kai generatorius valdomas COM/LIN3 signalais ar PD, SIG. Ar pigesnių gamintojų krovimo relių duodama ataskaita DFM signalu yra teisinga? Atrodo generatorius krauna, o lemputė prietaisų skydelyje neužgęsta. Arba varikliui dirbant tuščia eiga krovimas vyksta, o įjungus apkrovą net sumirksi automobilio žibintai ir atsiranda įtampos šuoliai. Kitas gana dažnas atvejis, kai varikliui dirbant laisvais sūkiais nekrauna, o padidinus sūkius pradeda veikti gerai.

Kad tokių nesusipratimų nekiltų, mūsų įmonėje po generatoriaus remonto išduodama jo patikrinimo ataskaita, kurioje matyti ar jo darbas atitinka gamintojo nurodytus parametrus. Mazgas palaipsniui apkraunamas atitinkama srove iki 250A, priklausomai kokią apkrovą nurodo tikrinamo mazgo gamintojas, ir išlaikant sūkius kompiuteris tikrina jo veikimą. Taip nupiešiama tikrinamo mazgo darbo kreivė prie skirtingų parametrų. Pasitikrina visos naujai sudėtos ar senos generatoriaus dalys. Grafike aiškiai matyti krovimo įtampa prie maksimalių generatoriaus gamintojo nurodytų srovių. Ataskaitoje taip pat pažymėtos pakeistos dalys. Yra du tikrinimo būdai: tik kompiuterinis tikrinimas ir kai generatoriaus mazgas mechaniškai išardomas ir pagal remonto procedūrą visi komponentai patikrinami pagal poreikį su prietaisais arba vizualine apžiūra.

Paprastai generatoriaus kompiuteriniu patikrinimu naudojasi vartotojai nusipirkę naudotą generatorių, kurio pardavėjas neleidžia ardyti. Tokiu būdu patikrinus išlieka tikimybė, kas šis mazgas gali netolimoje ateityje greitai sugesti, nes nežinomi jo vidinių detalių susidėvėjimo rodikliai, kokia rida jau buvo tame naudotame automobilyje. Arba kiti meistrai, kurie suremontavo generatorių, kad žinotų prieš įdedant į automobilį ar remontuotas mazgas veikia tinkamai ir galėtų klientui pateikti generatoriaus veikimo ataskaitą.

Ardant generatorių patikrinami visi įmanomi vidiniai mazgai –  guoliai, inkaro kolektoriaus žiedų susidėvėjimas, inkaro apvijų būklė, inkaro ašies ir riebokšlių būklė (generatoriams su tepalo siurbliais) susidėvėjimas , krovimo relės šepetėlių susidėvėjimas, statoriaus elektromagnetinio plieno būklė, statoriuje apvijų būklė, skysčiu aušinamų generatorių statoriaus būklė, galios diodų plokštės būklė, papildomų diodų būklė, sujungimų poveikis korozijai, švara.

Remontuojame ir tikriname, išduodami ataskaitą, 12V ir 24V generatorius, bei jų mazgus: krovimo reles, diodų tiltus, statorius, inkarus, galime privirinti diodų tiltus prie apvijų, galime suvirinti įtrūkusį aliuminį korpusą.

Labai svarbu ir generatoriaus inkaro kolektoriaus žiedų išlyginimas tekinimo būdu. Ne visų gamintojų inkarą galima gerai išcentruoti tekinimo staklėse, nes jie ašyje neturi centravimo taško. Netgi pakeitus naujus kolektoriaus žiedus naujais būtina juos išlyginti. To nepadarius greičiau susidėvės šepetėliai . Tai yra atsakingas žingsnis įtakojantis atliekamo darbo kokybę. Tam darbui atlikti pasigaminome priedą prie tekinimo staklių, kuris idealiai leidžia nutekinti kolektoriaus žiedus, nes visas inkaras sukasi ant savo guolių. Žr.video:

 

 

 

Starterių remontas

Starteris vienas iš būtiniausių agregatų automobiliui užvesti. Jo remontas turi daug subtilybių.

Daugumos klientų nusiskundimo priežastis starterio darbu – „blogai suka variklį”. Mūsų specialistams tokia problema nesunkiai išsprendžiama, mazgas visiškai išardomas ir surandamos gedimo priežastys. Reikia išvalyti aliuminio korpuso detales iki blizgėjimo, kitaip negalima laikyti remonto kokybišku. Tai atliekame smėliavimo aparatu, kad net smulkiausiuose plyšeliuose neliktų aliuminio oksido ar plieno rūdžių žymių ar nešvarumų. Norint tai atlikti reikia visą remontuojamą mazgą pilnai išardyti, patikrinti ar geri šepetėliai ar išlygintos kolektoriaus lamelės ar inkaro visos vijos turi vienodą induktyvumą ar tvarkingi korpuso sujungimo elementai ir patikrinti esamų magnetų stiprį. Susidėvėjusios detalės pakeičiamos naujomis, sutepama reikiamu tepalu ir problemos kaip nebūta. Žinoma reikia patikrinti ir automobilyje esančių laidų būklę.

Starterio Inkarams tikrinti naudojame savo sukurtą prietaisą. Inkarų tikrinimui dirbtinai sukuriamo magnetinio lauko transformacija į įtampą inkaro apvijose matuojant iš jų kiekvieną ir tikrinant skirtumus. Arba tame pačiame prietaise matuojant inkaro kiekvienos apvijos induktyvumo pokyčius . Tas pats prietaisas gali matuoti ir starterio statoriuje galimą vijų trumpą jungimą ir pan.

Remontuojame ir tikriname 12V ir 24V starterius. Jų mazgus: inkarus, nutekiname šepetėlių išgraužtas inkarų lameles, pritraukiamuosius elektromagnetus, bendiksus, statoriaus apvijas, statoriaus magnetus, priviriname šepetėlius prie apvijų ar laikiklių, reduktorius.

Dažnai susiduriame su klientų skundais “man „kažkur“perrinko starterį, bet vis tiek lėtai suka variklį ir sunkiai užsiveda”. Dauguma atvejų randame gedimus. Bet kyla problema, kaip patikrinti suremontuotą starterį ar jo veikimas atitinka gamintojo normas. Tai reiškia, jeigu jo galia kaip pavyzdys 1,5 KW ar jis tokia galia ir dirba? Visi tikriname starterio darbą tuščia eiga matuojant naudojamą srovę. Matematiškai skaičiuojant lyg ir galima teigti, kad veikia gerai, bet ar tikrai? Na , kai kuriais atvejais apkrauti ir pagalys padeda, bet tai nerimta. Lieka tik žodžiai. Dabar kuriame starterių tikrinimo kompiuterinį stendą, kuris sugebės pateikti ataskaitą ar suremontuotas ir tikrinamas mazgas atitinka gamintojo deklaruojamą galią.

Kodėl pas mus verta remontuoti starterį?

Atrodo nieko sudėtinga ten nėra, bet teko girdėti rinkoje kai kurių „meistrų“ samprotavimus ai dar šepetėliai geri tarnaus kažkiek ant inkaro lamelių išbraižymai maži , pakeisiu įvorę ir bus gerai.

Ir nieko čia gero ,kai girdi tokį komentarą. Visais atvejais starterio mazgas visiškai išardomas .Mūsų meistrai pamatę bet kokius pakitimus mazgo detalėse jas pakeičia ar remontuoja. Visais atvejais mazgo korpuso dalys smėliuojamos, kad neliktų aliuminio oksido ar rūdžių. Labai svarbu šepetėlių mazgas ir ne tik šepetėlių sudilimas , bet ir šepetėlių spyruoklių prispaudimo jėga. Kolektorių būtina išlyginti (nutekinti) ir išvalyti tarpelius tarp lamelių. Taip pat įvertinti korpuso detalių kokybę. Įvorių ar guolių būklę. Jei remontuojamame mazge yra magnetai specialiu prietaisu būtina pamatuoti magnetų stiprį teslomis. Matavimas teslomis rodo ne magneto stiprumą o magnetinio lauko stiprumą kuris yra atitinkamoje vietoje mT (teslomis) mili teslų.Magnetų stipris labai jautrus aukštesniai temperatūrai ir tankiai pakinta . Įvertinti bendekso susidėvėjimą. Specialiu prietaisu patikrinti bendeksą išstumiančio elektromagneto kontaktų būklę. Sutepti mazgo detales. Ir tik tada atlikus paleidimą ir matuojant tuščios eigos srovę galima teigti apie suremontuoto mazgo būklę.

© 2021. UAB "Šiaulių altas"