Slide background
Slide background
Slide background

Sankaba

Kokia sankabos paskirtis?

Sankaba turi daug paskirčių. Pirmiausia ji sujungia greičių dėžę su varikliu – sankaba leidžia užtikrinti, kad šis procesas vyks be jokių netolygių judesių. Taip pat sankaba svarbi ir automobilio stabdymui.

Šio proceso metu transmisija atjungiama nuo variklio. Galiai nepersiduodant į transmisiją, galima tinkamai pakeisti transmisijos santykį. Taip pat sankaba užtikrina apsaugą nuo perkrovos ir vibracijų.

Kokie yra sankabos komponentai?

Sankaba susideda iš smagračio arba dvigubos masės smagračio (DMF), sankabos disko, spaudimo disko, išjungimo guolio.

Kurioje transporto priemonės vietoje yra sankaba?

Sankaba yra tarp variklio ir transmisijos.

Kokie veiksniai gali sutrumpinti sankabos tarnavimo laiką?

Sankabos tarnavimo laikas priklauso nuo sankabai tenkančių apkrovų ir vairavimo stiliaus. Sankaba yra neigiamai paveikiama nuolat jai praslystant: sankaba įjungiama esant aukštai pavarai ar dideliam greičiui, taip pat automobiliui esant įkalnėje. Taip pat rekomenduojama vengti greičio mažinimo perjungiant žemesnę pavarą, taip pat turėtų būti vengiama transporto priemonės ar priekabos perkrovimo. Rekomenduojama vengti įjungti sankabą automobiliui esant ant stataus šlaito, kada

vienas po kito atliekami staigūs manevrai.

Kada sankaba praslysta?

Prieš pradedant testą, atliekamas trumpas pasivažinėjimas. Sankaba panaudojama kelis kartus – pasiekiama reikiama veikimo temperatūra. Tada stipriai užtraukiamas rankinis stabdis, išjungiama

sankaba, įjungiama aukščiausia pavara. Sankabą laikant išjungtą, pasiekiamas 2000 apsukų per minutę greitis. Išlaikant greitį, sankaba staiga įjungiama.Varikliui užgesus, galima teigti, kad sankabos veikimas tinkamas. Siekiant išvengti perkrovos, ši procedūra atliekama ne daugiau kaip vieną kartą.

 

Kokia dvigubos masės smagračio (DMF) pagrindinė funkcija?

Veikiant dvigubos masės smagračiui, sukimo momentas perduodamas į sankabos plokštę ir diską. Komponentas izoliuoja įvairią vibraciją, kylančią iš variklio. Taip ji nepersiduoda į transmisiją

Kodėl verta naudoti dvigubos masės smagratį?

Šiuolaikinės variklių technologijos verčia kelti vis didesnius reikalavimus tiek sankabos sistemoms, tiek visai transmisijai. Įvairūs sunkvežimių varikliai (pavyzdžiui dyzeliniai ir benzininiai varikliai su tiesioginiu įpurškimu) yra optimizuoti taip, kad būtų sutaupoma kuo daugiau degalų. Jie pasižymi dideliu sukimo momentu esant mažam greičiui. Šis naudingojo greičio intervalas papildomai sumažinamas iki laisvų apsukų greičio.. Tačiau tai turi ir neigiamą efektą – reiškinys skatina variklio sukimosi netolygumus. Tiek transmisijos, tiek vairuotojo atžvilgiu vibracija ir triukšmas padidėja, komforto lygis sumažėja. Šioje vietoje į pagalbą ateina DMF – galingas vibracijos izoliatorius. Jis ne tik apsaugo transmisiją, bet ir užtikrina žemą triukšmą. Vairavimo komfortas ženkliai padidėja.

Kurioje transporto priemonės vietoje sumontuotas DMF?

Dvigubos masės smagratis įrengtas tarp variklio ir transmisijos, šalia sankabos spaudimo plokštės ir sankabos disko.

Kaip dažnai atliekama dvigubos masės smagračio patikra ar keitimas?

Dvigubos masės smagratis tikrinamas kiekvieną kartą keičiant sankabą. Pakeitus sankabą, paprastai turėtų būti keičiamas ir dvigubos masės smagratis.

© 2021. UAB "Šiaulių altas"