Slide background
Slide background
Slide background

Starterių remontas

Starteris vienas iš būtiniausių agregatų automobiliui užvesti. Jo remontas turi daug subtilybių.

Daugumos klientų nusiskundimo priežastis starterio darbu – „blogai suka variklį“. Mūsų specialistams tokia problema nesunkiai išsprendžiama, mazgas visiškai išardomas ir surandamos gedimo priežastys. Reikia išvalyti aliuminio korpuso detales iki blizgėjimo, kitaip negalima laikyti remonto kokybišku. Tai atliekame smėliavimo aparatu, kad net smulkiausiuose plyšeliuose neliktų aliuminio oksido ar plieno rūdžių žymių ar nešvarumų. Norint tai atlikti reikia visą remontuojamą mazgą pilnai išardyti, patikrinti ar geri šepetėliai ar išlygintos kolektoriaus lamelės ar inkaro visos vijos turi vienodą induktyvumą ar tvarkingi korpuso sujungimo elementai ir patikrinti esamų magnetų stiprį. Susidėvėjusios detalės pakeičiamos naujomis, sutepama reikiamu tepalu ir problemos kaip nebūta. Žinoma reikia patikrinti ir automobilyje esančių laidų būklę.

Starterio Inkarams tikrinti naudojame savo sukurtą prietaisą. Inkarų tikrinimui dirbtinai sukuriamo magnetinio lauko transformacija į įtampą inkaro apvijose matuojant iš jų kiekvieną ir tikrinant skirtumus. Arba tame pačiame prietaise matuojant inkaro kiekvienos apvijos induktyvumo pokyčius . Tas pats prietaisas gali matuoti ir starterio statoriuje galimą vijų trumpą jungimą ir pan.

Remontuojame ir tikriname 12V ir 24V starterius. Jų mazgus: inkarus, nutekiname šepetėlių išgraužtas inkarų lameles, pritraukiamuosius elektromagnetus, bendiksus, statoriaus apvijas, statoriaus magnetus, priviriname šepetėlius prie apvijų ar laikiklių, reduktorius.

Dažnai susiduriame su klientų skundais „man „kažkur“perrinko starterį, bet vis tiek lėtai suka variklį ir sunkiai užsiveda“. Dauguma atvejų randame gedimus. Bet kyla problema, kaip patikrinti suremontuotą starterį ar jo veikimas atitinka gamintojo normas. Tai reiškia, jeigu jo galia kaip pavyzdys 1,5 KW ar jis tokia galia ir dirba? Visi tikriname starterio darbą tuščia eiga matuojant naudojamą srovę. Matematiškai skaičiuojant lyg ir galima teigti, kad veikia gerai, bet ar tikrai? Na , kai kuriais atvejais apkrauti ir pagalys padeda, bet tai nerimta. Lieka tik žodžiai. Dabar kuriame starterių tikrinimo kompiuterinį stendą, kuris sugebės pateikti ataskaitą ar suremontuotas ir tikrinamas mazgas atitinka gamintojo deklaruojamą galią.

Kodėl pas mus verta remontuoti starterį?

Atrodo nieko sudėtinga ten nėra, bet teko girdėti rinkoje kai kurių „meistrų“ samprotavimus ai dar šepetėliai geri tarnaus kažkiek ant inkaro lamelių išbraižymai maži , pakeisiu įvorę ir bus gerai.

Ir nieko čia gero ,kai girdi tokį komentarą. Visais atvejais starterio mazgas visiškai išardomas .Mūsų meistrai pamatę bet kokius pakitimus mazgo detalėse jas pakeičia ar remontuoja. Visais atvejais mazgo korpuso dalys smėliuojamos, kad neliktų aliuminio oksido ar rūdžių. Labai svarbu šepetėlių mazgas ir ne tik šepetėlių sudilimas , bet ir šepetėlių spyruoklių prispaudimo jėga. Kolektorių būtina išlyginti (nutekinti) ir išvalyti tarpelius tarp lamelių. Taip pat įvertinti korpuso detalių kokybę. Įvorių ar guolių būklę. Jei remontuojamame mazge yra magnetai specialiu prietaisu būtina pamatuoti magnetų stiprį teslomis. Matavimas teslomis rodo ne magneto stiprumą o magnetinio lauko stiprumą kuris yra atitinkamoje vietoje mT (teslomis) mili teslų.Magnetų stipris labai jautrus aukštesniai temperatūrai ir tankiai pakinta . Įvertinti bendekso susidėvėjimą. Specialiu prietaisu patikrinti bendeksą išstumiančio elektromagneto kontaktų būklę. Sutepti mazgo detales. Ir tik tada atlikus paleidimą ir matuojant tuščios eigos srovę galima teigti apie suremontuoto mazgo būklę.

© 2019. UAB "Šiaulių altas"